Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen “...
12 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
8 gillar
Artikel
Hur kan du göra undervisningen språkligt tillgänglig för barn och elever i språklig sårbarhet? Och hur skiljer sig relationskompetens i...
1 gillar
Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om...
4 gillar
Artikel
Dra nytta av bibliotekens resurser i arbetet med barns språkutveckling! Logoped Elvira Ashby delar med sig av sina bästa tips om språkstimulerande...
2 gillar
Artikel
Hur kommer barn i kontakt med ord och förstår hur de kan användas? Jo, det är förstås genom att kommunicera, samspela och samtala med andra barn och...
Artikel
Barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre, men dessutom både lär de sig mer och utvecklas mer. Det visar Madeleine Sjöman i sin...
3 gillar
Artikel
Autism är inte en generell empatisk funktionsnedsättning. Det är snarare en minskad förmåga till kognitiv empati, det vi kallar inlevelseförmåga....
2 gillar
Artikel
Barn är ibland tystare än vanligt under en kortare period, men kan också fastna i sin tystnad och riskera att gå miste om sociala kontakter, lek och...
5 gillar
Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans...
2 gillar
Artikel
När det handlar om barn med autismspektrumdiagnos (ASD) i förskoleverksamheten, är kunskap A och O. Det slår professor Lise Roll-Petterson fast.
1 gillar
Artikel
Hennes forskning belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Här...
1 gillar