Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett...
Artikel
Det är vanligt att pedagogerna får gå på en föreläsning med någon kunnig författare eller föreläsare. Men sedan då? Hur tar man med sig detta in i...
4 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om barns lärandeidentitet – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
1 gillar
Artikel
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni inte driva ett eget projekt finns det många projekt...
Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser...
8 gillar
Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och...
4 gillar
Artikel
Under 2018 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de...
1 gillar
Artikel
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan inom förskolan. Bland annat genom...
Artikel
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan. De gör det tillsammans med andra som återvänt och...
Artikel
En artikelsamling om trygghet, känslor, minne och stress kopplat till hjärnan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel...
4 gillar
Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av...
Artikel
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Småbarnspedagogik.