RUS – Trygg i förskolan


RUS-modellen används på många förskolor runt om i landet. Förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro, som har varit delaktiga i att arbeta fram RUS, skriver här på Förskoleforum om modellen och om hur den praktiskt kan användas i verksamheten. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet – i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet. RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling utifrån aspekter av trygghet och genom en enkel loggbok följa barnet över hela tiden i förskolan.

Artikel
RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och...
Artikel
Att lära sig att känna tillit till pedagogerna och våga berätta om kränkningar är viktigt för barnets utveckling. Camilla Lindgren och Tuula Torro...
Artikel
Pedagogen har stor makt att välja att tillmötesgå eller ignorera barnens frågor och kontaktförsök. Detta vet barnen och därför krävs det mod och...
Artikel
När de första orden formuleras får barnet möjlighet att påverka sin omgivning på ett annat sätt än tidigare. Från och med nu går barnet från att vara...
Artikel
När barnen börjar prova att lösa sina konflikter själva behöver de ha ett fungerande verbalt språk och kunna precisera vad som hände, vad de vill ska...
Artikel
I barnens lek är det naturligt att det uppstår konflikter. Det kan handla om vem som ska bestämma, vilka saker man vill ha och vilka som ska vara med...
Artikel
Det är förskolans ansvar att skapa ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrarna ska bemötas med respekt och en förälders värdighet får...
Artikel
För att rolleken ska fungera krävs det ett gemensamt verbalt språk. Med språket förmedlar barnen vem de är i leken, vad de ska leka och vad olika...
Artikel
I samband med måltiden utforskar barn ofta gränssättningar. Och har ett barn väl vågat skrida över en gräns är det lätt att fler barn följer efter....
2 gillar
Artikel
När barn har varit med om någonting som de upplever som viktigt vill de gärna dela med sig av det till andra. För barnen spelar det ofta ingen roll...
Artikel
Förskolor i Sverige kan i dag se mycket olika ut. Det bedrivs verksamhet i allt ifrån herrgårdsliknande miljöer till lägenheter och före detta...
Artikel
När barnet börjar lära känna sina pedagoger, miljön och kamraterna på avdelningen börjar även lekutvecklingen sätta fart. Med exempel och kommentarer...