Yrkesrollen


Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om lärande undervisningsmiljöer – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
7 gillar
Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna...
4 gillar
Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och...
2 gillar
Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn....
3 gillar
Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att...
6 gillar
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
5 gillar
Artikel
Här ger tre personer med olika uppdrag sitt perspektiv på vikariefrågan – en vikarie, en förskollärare och en förskolechef. Planering,...
3 gillar
Artikel
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt...
3 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild....
18 gillar
Artikel
Föräldrasamverkan är en självklar del av förskolans arbete och ingår enligt läroplanen i uppdraget. Men det betyder inte att det alltid är enkelt!...
Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den...
1 gillar
Artikel
Ljudinspelning är ett värdefullt redskap om man till exempel vill följa barnens språkutveckling. Du kan göra barnintervjuer eller spela in ljud under...
1 gillar