NPF i förskolan


Debatten går stundtals hög när det gäller NPF, d.v.s. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Olika vetenskapliga rön, metoder, verktyg och personliga erfarenheter ställs mot varandra. I vårt tema vill vi låta många röster få komma fram, för att du dels ska kunna hålla dig uppdaterad och dels kunna ta ställning själv. Allt för att förskolan ska vara så bra som möjligt för alla barn – oavsett individuella förutsättningar.
Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om...
4 gillar
Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att...
5 gillar
Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som...
1 gillar
Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet...
Artikel
Med papper och penna kan man på ett enkelt sätt tydliggöra många olika situationer för ett barn som har stora behov av förberedelser, eller som har...
3 gillar
Artikel
Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i...
3 gillar
Artikel
Denna artikel ger konkreta exempel på hur man kan arbeta för att stödja barn med brister i något eller flera av de tre kärnområdena theory of mind,...
1 gillar
Artikel
Barn med autismdiagnos är lika unika som alla andra barn, men det finns tre kärnområden som kan hjälpa oss att förstå barn med denna typ av speciella...
Artikel
Barn med autismdiagnos är lika unika som alla andra barn, men det finns tre kärnområden som kan hjälpa oss att förstå barn med denna typ av...
1 gillar
Artikel
Det är vanligt att barn både med och utan autism har en annorlunda perception. Förskolepsykolog Anna Hellberg visar vad man kan tänka på i arbetet...
Artikel
För många barn med autism, men även för andra, är upplevelsen och tolkningen av sinnesintryck så annorlunda att barnets utveckling riskerar att bli...
Artikel
Att kommunicera med tecken kan vara ett sätt att nå barn som har en språkstörning eller barn som har ett annat modersmål än det svenska.