Kroppen


tema kroppen

Självkänsla, glädje, skam och otillräcklighet är bara några av de känslor som hänger samman med barns syn på kroppen. I det här temat hittar du artiklar om integritet och kroppskännedom, och får förslag till hur ett gott kroppsligt självförtroende kan främjas i förskolan. Här får du också perspektiv på frågor som rör kroppsideal och vuxnas och barns syn på vikt.

Artikel
Något som barnen gärna fördjupar sig i med liv och lust är hur det ser ut och vad som händer inuti kroppen. Här får ni tips om en rolig aktivitet på...
2 gillar
Artikel
Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de...
Artikel
Alla människor föds med en sexualitet, och för barn handlar sexualiteten till stor del om att undersöka, jämföra och leka. Men hur tar sexualiteten...
Artikel
Många barn har ett avspänt förhållande till kroppen och sitt kön. Utforskande och nyfikenhet är naturligt och oftast positivt för utvecklingen av en...
1 gillar
Artikel
Med hjälp av lekanalyser får man ut mer av motorik- och rörelseövningar, anser Cecilia Åkesson.
Artikel
Att stimulera språket för yngre förskolebarn med hjälp av en bilderbok brukar vara en uppskattad aktivitet. Oftast är det förskolläraren som läser...
1 gillar
Artikel
I den här artikeln fokuserar Nina Rossholt på situationer som rör gråt respektive måltider. Hon visar att de yngsta barnens kroppsliga uttryck ofta...
Artikel
Att medverka – vad innebär det för ett- eller tvååringen som huvudsakligen ”pratar” med kroppen och inte med det verbala språket? Denna fråga har...