Aktionsforskning i förskolan – ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet

Default image

Aktionsforskning är ett enkelt och kraftfullt kvalitetsutvecklingsverktyg för att få fatt på viktiga, aktuella och verklighetsförankrade frågeställningar.

Aktionsforskning betyder att man utgår från den vardagliga verksamheten och ser om det är något man vill förändra. En frågeställning skapas som grund för aktionsforskningen.

Efter det görs en planering, sedan observerar och reflekterar man kring det valda området och slutligen analyseras resultatet.

I arbetet bör även litteratur och forskning lyftas in och jämföras med det uppnådda resultatet. Oftast uppstår då en situation där pedagogerna förändrar/fördjupar frågeställningen vilket skapar en organisation som därigenom automatiserar kvalitetsutvecklingen.

Aktionsforskning är ett exempel på hur förskolan kan utveckla sin verksamhet utifrån medarbetarnas delaktighet och med barnen i fokus.

Aktiv workshop

Vi bjuder in till en aktiv workshop där du som brinner för ditt arbete får vara med och skapa en utgångspunkt för utveckling av din förskola, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Marie Lindvall Wahlberg varvar teorier med konkreta metoder för att deltagarna ska få optimal utdelning av fortbildningen.

Forskning visar hur viktigt det är att vara delaktig i förändringsarbete för att känna motivation. Aktionsforskning ger tydlig delaktighet genom att det utgår från den vardag som du som pedagog befinner dig i.

I denna workshop är deltagarantalet maximerat till 40 personer.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning