Att arbeta med matematik inom förskolan

Default image

Förskolans läroplan – hur kan vi arbeta för att utveckla barns matematiska förmågor?

Förskolan i Sverige är inte längre bara en plats där omvårdnaden står i fokus. Det är också en plats där barnen faktiskt tar sina första steg inom ett utbildningssystem som för de allra flesta kommer att sträcka sig fram till vuxen ålder. Dessa första steg är viktiga och forskningen är entydig – barn som tidigt och på ett klokt sätt får möta matematik klarar sig bättre.

I sin kurs Att arbeta med matematik inom förskolan hjälper Eva Färjsjö deltagarna att lyfta fram matematiken i sina verksamheter. Kursen utvecklar inte bara förmågan att uppdatera och använda matematik i meningsfulla sammanhang, utan även förståelsen för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form. Leken och matematiken, tidig taluppfattning och matematiksvårigheter är några delar av innehållet. Eva Färjsjö ger även exempel på hur man kan planera och utvärdera sin egen verksamhet.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning