Att möta förskolebarn med trauma eller svåra upplevelser

Default image

Under det här seminariet får du kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser. 

I förskolan möter vi många barn som har varit med om svåra påfrestningar, vissa i så stor grad att de traumatiserats. Vad ska vi tänka på i mötet och hur skapar vi goda förutsättningar för dessa barn där utsattheten och sårbarheten inte alltid syns så tydligt? 

Anna Hellberg lyfter både psykologiska teorier om trauma – hur påverkar svåra påfrestningar ett litet barn – och vilka konsekvenser trauma medför i den praktiska vardagen i förskolan. Med många konkreta exempel och tips tydliggör Anna hur vi skapar verksamheter där dessa barn får känna sig värdefulla, utvecklas och må bra. 

Föreläsning 1,5–2 timmar eller enligt önskemål. För förskollärare, specialpedagoger och chefer i förskolan.

Mer information