Barns språkande i förskola och tidiga skolår

Default image

I kursen visas hur man som förskollärare kan stötta barnen i deras viktiga språkutveckling och hur man kan skapa en verksamhet som stöder både utveckling av språk och lärande. Fokus ligger på flerspråkiga barn mellan 4–10 år.

Språk har en unik betydelse för barnet i förskolan och skolan. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet där språk inte har en central funktion.

I denna kurs behandlas barns språkande i och utanför förskola och skola med fokus på barn i åldrarna 4–10 år och på flerspråkighet. I dessa år sker mycket inom barns språkutveckling som får stor betydelse för deras framtida skolframgång och som därför även har stor betydelse för deras kommande liv. Denna period i barnens liv blir än mer spännande när den relateras till det föränderliga samhälle vi lever i med ökad mobilitet och förändrade kommunikationsvanor som en följd av användning av digitala medier. Vilken betydelse detta har, och kan ha, för verksamhet i förskola och skola kommer att behandlas.

I kursen visas på olika sätt med vilka man som förskollärare och lärare kan stötta barnen i deras viktiga språkutveckling och hur man kan skapa en verksamhet som stöder både utveckling av språk och lärande.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning