Demokratiarbete och lika rättigheter i förskolan

Default image

Den här kursen ger dig kunskaper för ett framgångsrikt arbete med demokrati och likabehandling i förskolan

Aisha Lundgren ger överblick över demokratiuppdraget, reder ut begrepp och visar vilka vägar vi kan gå för att nå målen. Normkritiken som teori granskas genom att jämföra den med andra perspektiv och metoder för demokratiarbete. 

Kursen ger svar på frågorna: 

  • vad innebär förskolans demokratiuppdrag?
  • vilka är de viktiga begreppen och vad betyder de?
  • varför är normkritiska perspektiv viktiga?
  • hur kan man få den demokratiska värdegrunden att genomsyra hela verksamheten? 

Den demokratiska värdegrunden – med alla människors lika värde i fokus – ska genomsyra alla delar av skolans och förskolans verksamhet, men hur görs det i praktiken? Ofta råder brist på grundläggande kunskaper om hur styrdokumenten och lagarna för förskola/skola samverkar, vilka krav de ställer och vad det konkret innebär att följa dem.Denna kurs reder ut begreppen och visar vilka vägar vi kan gå för att nå målen. Förutom teoretiska perspektiv och överblick över demokratiuppdragets delar ges en grundlig genomgång av hur normkritiska perspektiv och normkreativa lösningar kan användas som ett effektivt verktyg för likabehandling/demokratiuppdraget. Kursens mål är att ge grundläggande och goda kunskaper för ett framgångsrikt arbete med demokrati och likabehandling.

Kursen vänder sig till pedagoger och ledning i förskola och skola som vill lära mer om hur vi kan leva upp till skolan demokratiuppdrag.

Mer information