En magisk mattepåse

Matematik är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn.

Detta är ett arbetssätt som ger många tillfällen till överraskningar och blir en spännande introduktion till matematikens värld. Med relativt enkla medel kan du skapa fantastiska inlärningssituationer bland barnen genom att använda den magiska mattepåsen som du fyller med fantasifulla sagor, visor och lekar.

Föreläsningens mattepåsar är uppbyggda kring former, mönster, antal, ordningstal, likheter och skillnader, symmetri, lägesord, jämförelser, tid, sortering, klassificering, logik och symboler. Denna föreläsning är, som alla Marie-Louise Nybergs föreläsningar, fylld av praktiska tips, energi, entusiasm, massor av glädje och skratt. 

Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Marie-Louise Nybergs mattepåsar är ett alldeles utmärkt verktyg för detta.

Föreläsningen riktar sig till personal i förskolan och F-klass till år 2.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning