Grundutbildning i barnkonventionen

I den här utbildningen får du ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

MÅLGRUPP

Personal inom förskola, grundskola, gymnasium och hela utbildningsförvaltningar. 

OM UTBILDNINGEN 

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. För att det ska få betydelse behöver verksamma inom alla skolformer för barn och ungdomar förbättra sin kompetens inom området. Vad innebär egentligen lagtexten och vilka konsekvenser bör den få? Marie Karphammar Lundin ger i den här utbildningen konkreta verktyg för hur man kan arbeta med barnkonventionen ute i verksamheten.

Under utbildningen kommer du att få kunskap om barnkonventionens innehåll och hur artiklarna ska tolkas för att användas som en helhet i olika frågor. Begrepp som barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv beskrivs och diskuteras för att du ska få en förståelse för hur beslut kan grundas med barnets bästa som mål. I workshopövningar får du prova på metoder för att på ett konkret och strukturerat sätt öva på hur kan implementera de fyra grundprinciperna och barnkonventionens barnsyn i din verksamhet. 

Föreläsning/workshop halvdag.

Mer information