Implementering av barnkonventionen – fördjupad utbildning

barnkonventionen

Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg för implementering av barnkonventionen samt stöd i att upprätta en handlingsplan.

MÅLGRUPP

Personal inom förskola, grundskola, gymnasium och hela utbildningsförvaltningar.

OM UTBILDNINGEN

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. För att det ska få betydelse måste ett implementeringsarbete genomföras. I denna utbildning får deltagarna fördjupad kunskap om barnkonventionen och fokus läggs på hur den nya lagen påverkar utbildningssektorn samt hur man kan realisera den i olika verksamheter. 

Under utbildningen ges möjlighet att bland annat genom workshopövningar upprätta en egen, en grupps, en förvaltnings, en kommuns eller annan verksamhets handlingsplan att implementera barnkonventionen. Utbildningen ger dig ny kunskap om arbetet med barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa både på övergripande nivå och på individnivå. 

Heldag med föreläsning och workshop 

Mer information