Lärande i förskolan

Default image

Hur kan barnsyn, arbetssätt och utveckling av verksamheten leda till att förskolan uppfyller de mål som finns i styrdokumenten?

Barn lär men på olika sätt, och verksamheten ska utgå från varje barns unika egenskaper och förmågor. Förskolan bör därför erbjuda en verksamhet som skapar trygghet, lärande och ger reellt inflytande för varje barn.

Marie Lindvall Wahlberg berättar om hur vi kan göra det i praktiken med barnsyn, arbetssätt och konkreta metoder för utveckling av verksamheten mot målen i förskolans styrdokument.

Det är i mötet mellan barn och pedagog som lärande sker eller inte. Pedagogens val att möta varje barn med respekt för just dess unika personlighet kan vara avgörande för barnets vistelse och utveckling i förskolan.

Ur innehållet:

  • Hjärnan och lärandet – från myrstig till motorväg, så funkar det!
  • Analytiska och holistiska hjärnor – våra olikheter och hur det påverkar vårt samspel och lärande
  • Olika lärstilar – teori och genomgång av våra unika ”bästa sätt” att lära
  • Vår verksamhet och hur den kan utvecklas utifrån ett barnfokus
  • Handlingsplan för din verksamhet – arbete i grupp eller enskilt
  • Helt enkelt – arbete med barn i behov av särskilt påhittiga pedagoger

”Den verkliga upptäcksresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon.”
(Marcel Proust, 1871–1922)

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning