Ledarskap & styrning för förskolechefer

Default image

Som chef vet du ofta vad du bör göra. Det är dock inte alltid lätt att vara lika säker på hur du ska göra det i praktiken. Här får du möjlighet att träna för verkligheten och utveckla ditt ledarskap!

Välkommen att få en smakbit av en utbildning förankrad i forskning och teori som ändå har fokus på praktiken och din dagliga verksamhet

Som chef vet du ofta vad du bör göra. Det är dock inte alltid lätt att vara lika säker på hur du ska göra det i praktiken. Under denna kurs ges du möjlighet att utforska nya tankebanor, finna mod att förändra, hitta nya infallsvinklar, få konkreta verktyg som du kan prova och använda direkt när du kommer tillbaka till din verksamhet.

Ur innehållet:

  • Systematiskt kvalitetsarbete syftar enligt skolverket till att skapa delaktighet. Vi går igenom hur du kan skapa ett lärande klimat i praktiken.
  • Så säkerställer du att alla barn är i utveckling och lärande utifrån sin egen förmåga i din verksamhet.
  • Så kan du leda utifrån teori och beprövad erfarenhet.
  • Så kan du leda när medarbetarna inte är överens.
  • Vi går igenom delar av innehållet i ”Chefens verktygslåda” innehållande bland annat kommunikation, kollegiala lärverktyg, nulägesanalys och förändringsprocesser.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning