Linjen, formen och färgen

Default image

Skapa matematisk förståelse genom skapande verksamhet.

Matematisk förståelse är grunden för att lyckas i matematikundervisningen. Forskning visar att förskolor som arbetar på ett mångsidigt sätt med att skapa matematisk förståelse ger barnen en mycket bättre start i grundskolan.

Genom att utgå från linjer, som ju alla bokstäver, siffror och andra symboler bygger på, och genom att undersöka form och tomrum, tränas förhållandet mellan hand och tanke. Under kursen får man upptäcka linjernas möjligheter, arbeta från det abstrakta mot det konkreta samt träna och stärka motorik, koncentration, samarbete, samspel, färgblandning, begreppsbildning och geometri.

Kursen vänder sig till personal inom förskola, fritidshem och skola som vill skapa goda förutsättningar för sina barn/elever att lyckas.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning