Massage för barn och unga

Default image

En kurs om beröringsövningar och massagetekniker i teori och praktik och hur detta kan vävas in i det ordinarie arbetet i förskolan.

Vi går igenom flera massagegrepp för att ge avslappnande massage samt praktiska erfarenheter och metoder från arbete med massage i förskola, skola och fritidshem. Vi visar på övningar för nedvarvning och för att skapa lugn och ro, även som sittande massage. Du får många metodiska råd för ditt egna upplägg hemma i barngruppen och vi funderar över massagens betydelse för barns utveckling.

Med massage som metod får du möjlighet att arbeta målmedvetet med social kompetens på både individ- och gruppnivå utifrån värdegrunden. Genom att arbeta målmedvetet med massage/beröring använder man ett sätt att kommunicera på som alla förstår. Många barn uppvisar tydliga stressymptom och för att motverka det behövs en balans mellan aktivitet och lugn. Att arbeta med massage är ett sätt att skapa detta.

Kursinnehåll

  • Massagen utifrån ett värdegrundsperspektiv
  • Massagens betydelse för barns utveckling
  • Massagens effekter
  • Beröringsövningar
  • Egna upplevelser av att ge och få massage
  • Massageteknik. Vi lär ut massagegrepp att användas för avslappnande massage
  • Praktiska erfarenheter från vårt arbete med massage 

Att beröring av huden har stor betydelse för ett barns utveckling är mycket väl känt. Beröring är lika viktigt för barns utveckling som mat och sömn. Att bli rörd vid är att bli sedd och bekräftad som människa. Beröring och närhet kan vara det som skiljer ett gott självförtroende från ett dåligt. Beröring frisätter oxytocin, ett s.k. lugn- & rohormon, som gör oss nöjda och glada. Frisättningen av stresshormon sjunker och vi känner mindre ängslan och oro. Beröring gör att vi blir mindre aggressiva och får en känsla av avslappning. Massage stärker immunförsvaret.

Som en fortsättning på kursen Massage för barn och unga steg 1 arrangerar vi även en
steg 2-utbildning.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning