Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

Default image

Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik förmedlas hur det kan se ut när det är som bäst och när det finns utmaningar.

Många nationaliteter samverkar med varandra i förskolan och det behövs därför framgångsrika sätt att kommunicera på oavsett modersmål. Barnen måste få tillgång till alla sina känslor, ett sätt att kommunicera som ger dem tilltro till sina förmågor. Lpfö98:10 anger att arbetslaget ska medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där samhörighet och ansvar utvecklas. Barnens samspel ska stimuleras och stödja dem att bearbeta konflikter och respektera varandra. Genom lek och kommunikation utvecklas den kulturella identiteten och förmågan att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik förmedlas hur det kan se ut när det är som bäst och när det finns utmaningar.

Målgruppen för kursen är de som arbetar med barn som inte har erövrat det svenska språket på grund av ålder eller att de nyligen kommit till Sverige.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning