Programmering i förskolan

Default image

En workshop som ger dig kunskap om enkel programmering samt verktyg som gör att du direkt kan sätta igång att testa programmering i din verksamhet. 

I den reviderade läroplanen kommer kompletteringar i fråga om hur barns digitala kompetens kan stärkas i förskolan. Ett sätt är att arbeta med enkel programmering i förskolan, vilket innebär att leka in kommandon och algoritmer. Det handlar om att arbeta både digitalt och analogt. 

På utbildningen provar vi olika robotar samt några appar och får förslag hur vi kan leka med dem och samtidigt arbeta med olika läroplansmål. Vi leker robotar och programmerar varandra, att programmera ”med kroppen” är en bra början för att förstå principen.Robotar gör som vi säger och inget annat. 

Workshop halvdag eller heldag, för personal i förskolan samt förskolechefer.

Mer information