Samtalsmetodik – det professionella samtalet

Default image

Kursen behandlar konsten att skapa en avspänd atmosfär och få igång ett samtal för att kunna ta upp de svåra och känsliga frågorna.

Kommunikation genom samtal är ett av våra viktigaste redskap för att nå varandra, människor emellan. Alla kommunicerar vi, hela tiden. Men hur? Bengt Grandelius berättar hur du kan driva samtalet vidare mot sitt mål, vilket ibland även innebär oenighet men ändå respekt för varandras ståndpunkter. Skillnaden mellan att visa personligt engagemang och att klampa in på privat område är många gånger hårfin, men avgörande. Kom och ta del av samtalskonstens svårigheter, men också möjligheter. Att lära sig att bättre och mer medvetet kunna kommunicera är en investering för livet.

Ta del av en praktiskt inriktad kurs om:

 • att skapa delaktighet och jämbördighet i samtal
 • att öka motivation till förändring
 • att våga lyssna och ta del
 • att få igång och stimulera till samtal
 • att meddela sig – utan att väcka motstånd
 • att bli överens – eller bara tro sig vara det
 • personligt engagemang
 • ärlighet och att kunna ta och ge kritik
 • det anspända – och det avspända – mötet
 • varför vi misslyckas ibland? Och varför det inte blir som vi tänkt oss?
 • varför föräldrar ibland går hem från mötet med läraren med en känsla av att ingenting blev sagt. Vad skulle man där att göra?
 • förhållningssätt, teknik och tips.

Det går aldrig att framställa en ”kokbok” kring hur ett samtal med en annan människa skall genomföras. Det är det som är det fantastiska och hela charmen och möjligheten kring ett samtal. Samtalet är ett möte där utgången på sin höjd kan anas. Samtalstekniken kan aldrig bli mer än en avspegling av vårt synsätt, vår tilltro till och våra värderingar kring människans utvecklingsbarhet.

Det handlar om professionella samtal inom skola och förskola. Konsten att vara personlig men ändå stringent.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning