Skapande pedagogik – Saga

Default image

Att arbeta utifrån sagan ger ett arbetssätt som stärker såväl det enskilda barnet som gruppen.

Här får och kan allt hända. Stort utrymme ges för fantasi och fritt tänkande.

Att arbeta utifrån sagan ger ett arbetssätt som stärker såväl det enskilda barnet som gruppen. En dag där du även får måla och arbeta med lera och som ger dig en start som kan vidareutvecklas utifrån din egen fantasi. Att till exempel arbeta med den gemensamma värdegrunden utifrån sagan stärker den sociala kompetensen.

Våra kurser i Skapande pedagogik är unika i sin utformning då de fokuserar på det praktiska arbetet tillsammans med barnen.

 

Övriga Skapande pedagogik-kurserSkapande pedagogik – Målning
Skapande pedagogik – Lera
Skapande pedagogik – Gips

Fyra inspirerande dagar med olika inriktningar!

Varje dag kan givetvis beställas var för sig. Eller varför inte höra dig för om ett paketpris på alla fyra utsträckt över en längre tidsperiod.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning