Landöns förskola

Article image
Publicerat

Landöns förskola ligger i den jämtländska glesbygden. Närmaste centralort är Krokom, 40 kilometer bort. Ändå är andelen utbildad personal mycket hög, sett till antalet barn.

Av Lotte Mjöberg.

Landöns förskola består av en enda, åldersblandad, avdelning. Här går nio barn i förskolan, men tolv fritidsbarn tillkommer på morgnar och eftermiddagar. Av samtliga fyra tjänster är tre förskollärare och en barnskötare.

landon_750.jpg
Fyra av de nio barn som går på Landöns förskola.

Stämningen på förskolan är varm och glad, vilket märks direkt när man träder innanför dörren. De anställda framhåller med en mun arbetsglädjen som en viktig faktor. 

– Ja, stämningen är mycket god här och vi utvecklas tillsammans, säger Margareta Nyström. Hon har tidigare arbetat 30 år som dagbarnvårdare men sedan vidareutbildat sig till förskollärare. Sedan 2014 har hon jobbat på Landöns förskola.

Trots läget – närmaste förskola ligger flera mil bort – känner sig inte pedagogerna isolerade, bland annat tack vare att arbetsplatsträffarna hålls på de olika förskolorna i området. Det är viktigt för dem, för i och med att de är en liten förskola med bara en enda avdelning finns annars inga samverkanseffekter.

Ett prioriterat mål är att vara en reflekterande förskola. Reflektionsgrupper hålls till exempel tillsammans med barnen varje vecka och de fungerar bra.

– För ett år sedan var det svårt för dem med metakognitionen, men numera kan alla svara. 

Teman är något man gärna jobbar med på förskolan, gärna i ettårsperioder. Tidigare har man arbetat med ljus som fysikaliskt fenomen. Just nu funderar man på ett tema som ska handla om tidsmaskiner och tidsresor … Och det ska vara någon gestalt som kommer med brev och uppdrag. Så var det även när de jobbade med tema ljus, då hade de gestalten Sommarskuggan.

ulrika_wessel_250.jpg
Ulrika Wessel, förskollärare och pedagogisk utvecklare.
– Våra förskolebarn är väldigt intresserade av allt som har med resor att göra, förklarar Ulrika Wessel. 

Hon är förskollärare på förskolan men även pedagogisk utvecklare: 

– Som pedagogisk utvecklare arbetar jag bland annat med att utveckla undervisning, systematiskt kvalitetsarbete och lärmiljöer på förskolor i kommunen. I kommunen finns sex stycken pedagogiska utvecklare, som är knutna till varsitt förskoleområde och arbetar i team tillsammans med rektor och specialpedagog. 

Nära till sjön och skogen

Naturen är ständigt närvarande på förskolan och den utnyttjar man mycket och ofta. Landösjön ligger en liten bit bort och där finns en stor fiskodling med den berömda Landö-rödingen. Den har levererats till såväl Nobelmiddagar och kronprinsessan Victorias bröllop – samt till förskolan. 

Den serveras till exempel just den dag som Förskoleforum är på besök. Förskolan har egen kock och all mat lagas på plats.

Nedläggningshotet har vilat över förskolan i omgångar men hittills stupat på att det skulle bli för långa avstånd för förskolebarnen. 

landon_250.jpgMan håller till i den nedlagda grundskolans lokaler: en gammal träbyggnad i två våningar. Tidigare fanns det utlandsfödda barn, men inte längre.

Några barn är samer, viket också märks genom att det exempelvis sitter översättningar av sånger till samiska och samiska böcker ligger framme. Krokoms kommun är visserligen ett samiskt förvaltningsområde, men några modersmålslärare i samiska har inte gått att hitta.

Så använder vi Förskoleforum

Ulrika Wessel berättar: Jag har använt Förskoleforum som både inspiration och kunskapsbank i mitt arbete som pedagogisk utvecklare. Det finns otroligt många intressanta artiklar, samt material att ta lärdom av. 

Tips från Landöns förskola

Vi har läst Ann S Pihlgrens bok Undervisning i förskolan: att skapa lärande undervisningsmiljöer och vårt mål är att implementera hennes tankar om ”scaffolding” (stöttande undervisningsmiljöer). Vi var även på en givande föreläsning med henne, när hon kom till Krokom.

Redaktionen tipsar: Här på Förskoleforum hittar du artikelserien Lärande undervisningsmiljöer med filmade korta föreläsningar av Ann S Pihlgren, färdig att använda som underlag för fortbildning på förskolan.

 

Om Landöns förskola


Antal avdelningar
1
Antal barn
9
Antal anställda
4

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2007

Stad
Offerdal
Förskolans vision
En reflekterande förskola.