Aisha Susanne Lundgren

Aisha
Lundgren

Aisha Lundgren är förskolepedagog och lärarutbildare i frågor som rör förskolans och skolans demokratiarbete och likabehandlingsuppdrag. Hon har undervisat på Skolverkets kompetensutbildning för pedagoger inom likabehandlingsområdet.