Bengt Grandelius

Bengt
Grandelius

Bengt Grandelius är författare och leg. psykolog och har lång erfarenhet av psykosocialt/terapeutiskt behandlingsarbete med familjer, barn, ungdomar och vuxna. Han är även utbildare inom högskoleinstitutioner och handledare i psykosocialt arbete inom socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg, skola, kriminalvård och psykiatri. Bengt Grandelius har i många år föreläst om vuxnas förhållningssätt mot barn och ungdomar och han har i dessa sammanhang flitigt medverkat som debattör i både tv och radio.