Elisabet Wahlström

Elisabet
Steglin Wahlström

Elisabet Wahlström arbetar inom Nacka kommun som biträdande rektor inriktning förskola. Hon har en bakgrund som mellanstadielärare, rektor och biträdande rektor. Som en av de första i landet började hon hösten 2010 att arbeta med lärplattor i förskolan och har under de senaste åren föreläst om hur dessa kan användas i förskolans dagliga arbete.

Elisabet Wahlström är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare och utbildare.