Elisabet Wahlström

Elisabet
Wahlström

Elisabet Wahlström arbetar inom Nacka kommun som biträdande rektor inriktning förskola. Hon har en bakgrund som mellanstadielärare, rektor och biträdande rektor. Som en av de första i landet började hon hösten 2010 att arbeta med lärplattor i förskolan och har under de senaste åren föreläst om hur dessa kan användas i förskolans dagliga arbete.

Elisabet Wahlström är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare och utbildare. Hon är författare till böckerna Lär och lek med surfplatta i förskolan och Lär med surfplatta år 1–3.

Läs en intervju med Elisabet Wahlström här