Elisabeth Åsén Nordström

Elisabeth
Åsén Nordström

Fil.dr i pedagogik, processledare
Verksam vid
Stockholms universitet, Kommunförbundet i Stockholms län

Publicerat 2018-02-13

2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början av 2000-talet har Elisabeth även arbetat med utbildningsfrågor på Kommunförbundet Stockholms län.

Vem är du?

– Jag är förskollärare från början men fortsatte med en filosofie licentiatexamen 2002 i pedagogik. Innan jag började på Kommunförbundet var jag under tio års tid ansvarig för en regional fortbildningsverksamhet riktad till förskola och skola.

Hur kommer det sig att du blev forskare?

– Jag blev tidigt intresserad av samtalets roll och funktion kopplat till professionsutveckling. När och var startar ett samtal? Vad är det för samtal som utvecklar olika möten? Det var anledningen till att jag intresserade mig för att forska kring olika professionssamtal.

Vad gör du på din fritid?

– Jag drejar i min verkstad, håller på med växter i mitt växthus och går mycket i skogen med min hund.

Om forskningen

Berätta om din forskning!

– Det finns mycket skrivet kring olika samtal men inte utifrån förskolans och skolans behov av reflektion och kollegialt lärande. Min forskning handlar om att lära sig att leda professionssamtal byggt på kollegialt lärande.

– Mina forskningsresultat visar på att för att framgångsrikt kunna leda kollegialt lärande, krävs det att man själv är medveten om sitt eget lärande kring sitt uppdrag. För att förstå andra måste jag förstå mig själv och mitt handlande.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Förskollärare är generellt en mycket professionell yrkesgrupp och kan om förutsättningar ges bidra till kollegialt lärande och verksamhetens kvalitetsutveckling. Varje förskola bör ha ett antal handledare som kan leda kollegiala samtal. (Efterfrågan på handledare och samtalsledare har ökat de senaste åren, det hänger troligen ihop med de senaste årens forskning kring värdet av kollegialt lärande.)

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Jag har skrivit en bok med titeln Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal. Den utkom 2017 (Liber). Dessutom har jag ett uppdrag kring professionshandledning riktat till samtliga högskolelärare inom rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Vad arbetar du med annars?

– Jag är processledare inom utbildningsområdet på Kommunförbundet i Stockholms län. Jag har bland annat utvecklat en metod och ett verktyg för att mäta kvaliteten inom förskolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit över metoden och verktyget som idag heter SAMSA (Läs mer om SAMSA här på Förskoleforum). 

Lästips

Elisabeths avhandling Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande.

 

Skrivet av Lotte Mjöberg.