Helena Olsson

Helena
Olsson

Helena Olsson har lång erfarenhet som förskollärare och pedagogista och arbetar i dag som pedagogisk utvecklare i Botkyrka. Hennes huvudinriktning är att arbeta för en jämn kvalitet på en förskola, utmana pedagoger i deras arbetssätt, förhållningssätt och att iordningsställa de pedagogiska miljöerna.