Lise Roll-Pettersson

Lise
Roll-Pettersson

Professor
Verksam vid
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Publicerat 2018-01-08

Vem är du?

– Jag är född i England och uppvuxen i den östra delstaten North Carolina i USA. Jag kom till Sverige när jag gifte mig med en svensk man. Men jag har faktiskt nordiska förfäder, därav mitt förnamn Lise. De kom från såväl Norge som Danmark.

Vad gör du på din fritid?

– Jag bor i Nyköping och pendlar med tåg till Stockholms universitet. Det tar lite tid, sådär tre timmar sammanlagt varje dag om tågen går som de ska, men som tur är kan jag ju jobba på tåget. Annars är jag gärna med min familj i vår stuga.

Hur kommer det sig att du blev forskare?

–Jag är förskollärare och speciallärare från början. Vändpunkten för mig uppstod då jag, min man och våra barn bodde i USA under ett år. Jag studerade deltid inom ramen för ett interdisciplinärt masterprogram i specialpedagogik vid University of North Carolina, med fokus på förskolebarn med funktionsnedsättningar.

– År 2001 disputerade jag på den dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Titeln på doktorsavhandling är: ”Between open systems and closed doors”. Den belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Även behov och upplevelser hos pedagoger, som undervisar barn/elever med intellektuella funktionsnedsättningar, undersöktes. 2014 blev jag utnämnd till professor i specialpedagogik.

Berätta om din forskning!

– Forskning som jag bedriver har ofta ett systems implementeringsvetenskapliga perspektiv och jag har gjort studier som tittar på förskolepersonals tilltro till egen pedagogisk förmåga och kunskaper om autism. En av doktoranderna som jag handleder undersöker upplevelser hos föräldrar med olika etniska bakgrund till förskolebarn med ASD.

– Varje pusselbit som vi kan vederlägga är oerhört viktig. Vi vet till exempel att de tidiga insatserna är oerhört viktiga. För det behöver de som arbetar i förskolan ha kunskaper, som tyvärr kanske inte alla har idag.

– Jag skulle förresten verkligen vilja peppa fler förskollärare att våga gå vidare och ägna sig åt forskning! Deras arbete är oerhört viktigt och de behövs i forskarvärlden.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har intresserat mig i många år, långt innan jag började forska. Men det var när jag kom i kontakt med den tillämpade beteendeanalysen som jag kom att fokusera på ämnet autism. Den kom jag i kontakt med under en längre utbildningssejour i USA – och insåg då att jag borde ha besuttit dessa kunskaper när jag arbetade praktiskt som speciallärare inom särskolan.

Vad arbetar du med annars?

– Jag handleder bland mycket annat doktorander. Undervisar och är studierektor för masterprogrammet i specialpedagogik. Det startades nu i höstas, i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, ett nytt masterprogram med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd. Detta program är unikt i vårt land, varannan kurs ges hos oss och varannan hos den psykologiska institutionen.

Lästips

Läs om masterprogrammet vid Stockholms universitet.

 

Skrivet av Lotte Mjöberg.