Maria Letzén

Maria
Letzén

Maria Letzén är förskollärare med rektorsutbildning och har läst språk och matematik för pedagogiska ledare samt handledningsmetodik mot förskola och skola. Hon har även gått utbildning i att arbeta Reggio Emilia-inspirerat samtidigt som hon utbildat sig till certifierad EQ-handledare.

Maria arbetar i dag som pedagogisk lagledare i ett mångkulturellt område där barns språk ligger i fokus, samt som föreläsare och handledare. I sitt arbete lägger hon fokus på barns känslor och deras sociala kompetens, genom att arbeta med ett främjande förhållningssätt.