Mariann Kuusivuori

Mariann
Kuusivuori

Matematik/No-teknik

Mariann Kuusivuori är högskoleadjunkt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hon är även NT-utvecklare i Huddinge kommun, vilket bland annat innefattar kollegial handledning och fortbildning för verksamma lärare inom NO och teknik.

Mariann Kuusivuori har en flerårig bakgrund som grundskollärare och har stor erfarenhet av att utforma praxisnära stöd för undervisning och bedömning. Hon har dessutom arbetat med kommunövergripande arbete med läroplansimplementering.