Marie-Louise Nyberg

Marie-Louise
Nyberg

Marie-Louise Nyberg är förskollärare och språkpedagog och föreläser bland annat om barns språkutveckling. Hon anlitas ofta som expert och inspiratör för att stimulera metodutveckling i förskola genom roliga och levande metoder. Allt som behandlas i hennes föreläsningar är väl beprövat från verkligheten.