Marita Andersson

Marita
Andersson

Marita Andersson är ledarutbildad förskollärare som arbetat på många nivåer inom kommuner och privat i förskoleföretag. Engagerar och utbildar i frågor som rör ledarskap och hur vi utvecklar förskolor till dess fulla potential för både barnens och personalens skull.