Ulla Alexandersson

Ulla
Alexandersson

Universitetslektor

Ulla Alexandersson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenheter av arbete med barn och elever med olika slags funktionsnedsättningar. Hennes specialområde är barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och deras utbildning. Den egna forskningen rör interaktion och kommunikation i inkluderande verksamheter.

Ulla svarar på dina frågor inom specialpedagogik i Förskoleforums expertpanel.


Frågor & svar

Hej!

Vi har en kille på förskolan som är 4 år. Sedan han var liten har vi jobbat med honom på lite olika sätt då han, vad vi trott, har krävt uppmärksamhet. Han har fått mycket tid, varit i en liten grupp flera gånger om dagen och haft närvarande vuxna kring sig. Vi har ett schema över dagen och han förbereds inför nya och gamla situationer. Nu har han börjat på storbarnsavdelning och problemen kvarstår. Han vill ha det alla andra har, han kan aldrig berätta något han har varit med om, han härmar andra barn hela tiden. Han är en ”följare”, kan inte själv komma på lekar, samtidigt som han tar andra barns saker. Vi blir oroliga då våra åtgärder inte har hjälpt. Har du några tips?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Hur hanterar vi en 1,5-åring som slåss och puttar, och inte verkar reagera på tillsägelser eller höjd/skarp/bestämd röst? Det blir påfrestande då det händer väldigt ofta. Vi känner också att det blir mycket negativt runt barnet, vilket vi inte vill. Tacksam för råd!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Jag jobbar som specialpedagog och i mitt nätverk med andra spec.ped. diskuterar vi bedömningar av barn. I den nya läroplanen står det att vi inte ska bedöma barnen utan det är verksamheten som ska bedömas och därför undrar vi:

Pedagogisk bedömning efterfrågas vid ansökan till särskolor och specialskolor för exv. autistiska barn. Även psykologer från barnhälsovården efterfrågar det innan det görs psykologiska bedömingar.

Hur ska vi förhålla oss till detta vid en förfrågan från dessa instanser? Är det en bedöming av barn att använda sig av språktester för att kartlägga barnens behov för att sedan kunna använda resultatet i handledning av arbetslagen i verksamheten?

Hur ser du på detta?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej!

På vår förskola för barn med flerfunktionshinder har vi nu ett barn med personlig assistent. Föräldrarna vill att barnet ska kommunicera via
sin assistent som pratar i jag-form. Om vi ställer en fråga svarar assistenten t.ex.: ”jag är trött”, ”jag vill leka med dockan”. Vi har arbetat mycket med kommunikation men aldrig stött på denna metod och är mycket frågande inför den. Har du någon erfarenhet av denna metod?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Ulla!

På vår förskola har vi en pojke som är två och ett halvt år. Han har tungan utanför munnen väldigt mycket, särskilt när han gör något och koncentrerar sig, då åker tungan ut väldigt långt. Han slickar väldigt mycket på sina fingrar, knogar och andra saker.

Han pratar dock bra för sin ålder och allt annat är som det ska.

Vi undrar om detta går över av sig självt eller om man på något sätt ska påverka/påpeka att han ska ta in tungan och stänga munnen.

I dagsläget låter vi honom dricka med sugrör till maten för att träna munmotoriken för vi hoppas det kan påverka lite. Har du fler tips?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej
Vi har på vår förskola diskuterat åtgärdsprogram och när vi ska skriva det? Det är ju svårt att ha en så kallad mall att gå efter men finns det något mer konkret som man skall tänka på. Vi har läst att om man sätter in stöd utöver den vanliga verksamheten, så skall det skrivas ett åtgärdsprogram. Vad anser du är viktigt att tänka på?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej
Kan du rekommendera några bra böcker kring hur man arbetar med barn med autism?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi är på jakt efter tips på bra litteratur till ett 2,5 år barn med autism. Hur kan vi stimulera talet, kommunikationen, leken etc?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har två barn på vår avdelning som är flerspråkiga. De har samma modersmål och pratar dålig svenska. De leker mest med varandra. Har du något förslag på hur vi kan integrera dem i barngruppen på ett smidigt sätt.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Jag har en kollega som är en ivrig förespråkare av TRAS och vill att vi börjar arbeta med den på förskolan. Jag har bara läst om TRAS i artikeln här på Förskoleforum. Vad anser du om metoden?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi funderar kring hur man kan organisera modersmålsstödet på våra förskolor och undrar om ni kan hjälpa oss med goda exempel. Det finns kanske andra som kommit längre och som vi kan läsa om?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Vi har en 4 år gammal pojke i förskolan som inte leker med andra barn, han vill hellre vara med oss vuxna och pratar med oss hela tiden. Han är väldigt "vuxen" i sitt sätt att prata. Vi kan egentligen inte se barnet i honom. När vi försöker hjälpa honom in i leken fungerar det bara en kort stund, sedan är han med oss vuxna igen. Han kan väldigt mycket i teorin, pratar mycket och förstår saker bra, men när det ska utföras i praktiken klarar han det inte.
Vad kan vi göra för att hjälpa honom? Vi vill ju att han ska leka med de andra barnen. Det verkar som han trivs i förskolan, han är glad och alltid snäll.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vad gör vi med våra sex 5-åringer som alla har en enorm vinnarinstinkt och alla är dåliga förlorare? Det slutar alltid med att någon blir arg eller sur eller att de bråkar och slåss.
De tävlar om det mesta, vem som är först till grinden, vem som är först ned för trappan, vem som har finast kläder, vem som ska tvätta händerna först osv. Vi är ganska trötta på dessa konflikter. Kan du hjälpa oss?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har en 5-åring i förskolan som använder blöja. Det verkar inte plåga honom i förhållande till de andra, även om några av de andra större barnen reagerar med frågor. Barnet har ett bra språk, men väldigt dålig motorik - faller mycket när det rör sig i oländig terräng till exempel. Vi ska börja ”observera” honom. Hur bör jag gå fram (också gentemot föräldrarna)?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!
Vi har ett barn hos oss som inte har någon diagnos, men som är lite speciell. Han är väldigt känslig, gråter ofta och försiktig av sig. Har varit så sen han började och föräldrarna är väldigt oroliga över att han inte är som andra.

I dag är han 5 år. Den senaste tiden har han börjat utveckla matproblem. När han äter tuggar han varje matbit ca 2 minuter. Han får i sig väldigt lite mat och föräldrarna har varit runt hos läkare men får ingen förklaring. Föräldrarna lastar gärna problemen på förskolan.

Vad kan vi göra? Gör vi något fel som gör att han är så här. Har du några goda råd att ge.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vilka är de mest karakteristiska dragen för ADHD?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har ett 6 år gammalt barn som läspar. Föräldrarna är bekymrade över detta. Vad tycker du vi ska säga till dem?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!