Dags att lyfta fram omsorgsarbetet

Förskollärare tar ofta ett ansvar för barnens väl som går långt utöver yrkeskraven, trots att omsorgsarbetet inte är något man pratar om. Det visar Mie Josefson i en ny doktorsavhandling.

Skrivet av
Eva Hansson

Trots att pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär tar de ofta ett ansvar för barnens väl som går långt utöver professionskraven. 

– Jag överraskades av det enorma ansvar pedagogerna gör anspråk på att ta, utöver det ansvar som de ska ha i sin profession. Det är ett arbete som görs, men som det inte talas om, säger Mie Josefson i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Förskolans arbete med omsorg sätts ibland i relation till lärandemålen, som om omsorgen sker på bekostnad av undervisningen, eller också läggs ett starkt fokus på lärandet, vilket bland annat syns i några av Skolinspektionens granskningar av förskolans pedagogiska uppdrag.

– Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Omsorgen är en förutsättning för lärandet. Det glömmer man när man enbart tittar på lärandemåle. Lärande sker i situationer där vi inte alltid förväntar oss att det ska ske, säger Mie Josefson.

Mer om forskningen: Avhandlingen ”Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan” finns tillgänglig som pdf.

Foto: Marie Siding.