Färdiga paket för din fortbildning!

I Förskoleforums fortbildningspaket får du en rad artiklar i samma ämne i snygga och läsvänliga pdf:er, färdiga att användas för din egen fortbildning eller som en studiecirkel i arbetslaget.

Skrivet av
Eva Hansson

Vi samlar kontinuerligt våra mest populära artikelserier i pdf:er avsedda för utskrift eller läsning på skärm. Varje samling börjar med en innehållsförteckning och introduktion som ger överblick, därefter följer artiklarna, kompletta med lästips och frågor att reflektera över eller diskutera med kollegorna.

Formen gör alltså att materialet passar utmärkt för en studiecirkel eller individuell fortbildning inom ett särskilt område. 

trad_600.jpgMånga väljer att läsa en artikel i taget, och sedan träffas för att reflektera tillsammans.

Fortbildningspaket finns nu i tio ämnen:

Explosivt beteende

Hjärnan

Inskolning

Känslor

Matematik

Omsorg vid kris och sorg

Naturvetenskap

Språkutveckling

Undervisning och lärande

Utmanande samtal