Introduktion av barn och ny personal

Terminsstarten är intensiv med introduktion av nya barn, nya föräldrar och ny personal. På Förskoleforum hittar du artiklar och arbetsbesparande mallar som hjälper er att ge alla en god introduktion.

Skrivet av
Eva Hansson

Förskoleforum har mycket material som fungerar som stöd inför eller i samband med inskolningsperioden.

Praktiska mallar för information till nya föräldrar och ny personal spar tid och ger ett välkomnande och professionellt intryck. Dessutom finns kompetensutvecklande artiklar för pedagoger som vill fördjupa sig eller fräscha upp sina kunskaper på egen hand eller tillsammans med kollegorna. Här följer några tips!

Introduktion – nya barn och föräldrar

Mallar

mall_300.jpgInskolningsbroschyrer – mallar. En broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför inskolningen. Här finns två mallar att ladda ner och utgå från.

Checklista för planering och utvärdering av inskolning. Här får du två checklistor i samma artikel: en för planeringsarbetet, och en för utvärderingen av det avslutade inskolningsarbetet.

Kompetensutveckling

Inskolning, del 1: Förberedelse och lyhördhet

Inskolning, del 2: Upplägg och inskolningsmodeller

”Mitt barn börjar förskolan” – inskolning ur ett föräldraperspektiv

Fallbeskrivningar och diskussionsunderlag

Introduktion – vikarier

Mallar

vikarie_300.jpgVikarie i förskolan – artikelsamling. Fem artiklar som informerar vikarien om rutiner, arbetsuppgifter, förhållningssätt, lek, inskolning, hämtning och lämning, undervisning, utevistelse och särskilt stöd. Dela med dig av artiklarna till vikarier och personal som saknar pedagogisk utbildning. Välj ut enskilda artiklar eller använd hela serien, allt utifrån era behov.

Vikariehandbok – mall. En broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild som ni själva kan redigera. Broschyren ger ett trevligt välkomnande till nya vikarier, men framför allt viktig information för att förbereda vikarier för arbetet på förskolan.

Kompetensutveckling

Ge vikarien en god introduktion. Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt introduktion med tydliga förväntningar bidrar till att höja kvaliteten i förskolans verksamhet.

Foto: Marie Siding.