Läroplanen på väg

Behöver ni en tryckt version av läroplanen går det nu att beställa den hos Skolverket. Samma kompletta version, med omslagsbild, finns nu också tillgänglig som pdf kostnadsfritt.

Skrivet av
Eva Hansson

Även om Lpfö 18 är en revidering, inte en helt ny läroplan, har mycket förändrats. Detta är några av de områden som Skolverket pekar på som viktiga:

  • Omsorg som en del av allt som sker på förskolan
  • Barns rättigheter
  • Förskollärares ansvar
  • Digital kompetens
  • Hållbar utveckling
  • Nationella minoriteters språk och kulturer
  • Rätt till teckenspråk
  • Kroppslig och personlig integritet
  • Jämställdhet
  • Stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar

Mer utförlig information hittar du på Skolverkets webbplats. Förskoleforum samlar också kontinuerligt riktlinjer och stödmaterial på ett ställe för att göra det enkelt för dig att snabbt hitta rätt.