Ny artikelserie om undervisningsmiljöer

I sex forskningsbaserade artiklar och lika många filmade föreläsningar redogör Ann Pihlgren för olika typer av undervisningsmiljöer och hur de påverkar barns lärande.

Skrivet av
Eva Hansson

Olika förhållningssätt och teman ger olika lärande, konstaterar fil.dr Ann S. Pihlgren i inledningen till sin nya artikelserie. Hon talar om undervisningsmiljöer snarare än lärmiljöer:

Vi vet från forskning att förskolepersonal skapar olika miljöer. I vissa sammanhang kallas dessa lärmiljöer – miljöer som skapar förutsättningar för lärande. Eftersom jag i artikelserien lägger fokus på det som personalen gör, det vill säga på undervisningen, använder jag begreppet undervisningsmiljöer. Det är i själva verket fråga om samma miljö som lärmiljön. Skillnaden mellan begreppen lärmiljö och undervisningsmiljö är vad vi vill rikta blicken mot när vi observerar och analyserar.

pihlgren_800.jpgAnns tidigare artiklar här på Förskoleforum har blivit mycket använda och uppskattade, inte minst serien Undervisning = lärande. 

Nu publicerar vi alltså en ny fortbildningsserie av Ann. Den här gången finns det också en filmad föreläsning till varje artikel, vilket gör materialet ännu mer lämpat att använda som fortbildning i arbetslaget eller på hela förskolan.

Under februari och början av mars kommer du att få en ny artikel i serien varje vecka. När serien är komplett kommer du liksom tidigare att kunna läsa eller skriva ut hela serien som en sammanhängande pdf. 

Inledande foto: Jessica Nävermyr.