Nya läroplanen klar!

Nu har regeringen tagit beslut om innehållet i förskolans läroplan. Den reviderade läroplanen börjar gälla 1 juli 2019. Ladda ned den här.

Skrivet av
Eva Hansson

På en presskonferens 29 augusti meddelade Gustav Fridolin att regeringen beslutat att införa en reviderad läroplan för förskolan och att den ska gälla från juli nästa år.

I den version man nu tagit beslut om är en del förändrat i förhållande till det förslag som Skolverket lämnade i våras.

De största förändringarna i innehållet har gjorts på följande fyra områden:  

  • Läsning lyfts fram 
  • Förtydliganden kring barnskötarnas uppdrag och förskollärarnas särskilda ansvar
  • Barns rätt till integritet skrivs in i läroplanen

Den beslutade läroplanen finns att ladda ner som pdf. Skolverket meddelar att den trycka versionen kommer senare i höst.

Ladda ner den reviderade läroplanen (via Skolverket).


Illustration: Shutterstock.com.