Skolverkets webbinarier framflyttade

Onsdag 19 september skulle Skolverket ha hållit två webbinarier om förändringarna i förskolans läroplan. Webbinarierna har nu flyttats fram på grund av sjukdom. Mer information finns på Skolverkets webb.