Sommar på Förskoleforum

Sommaren innebär ett lite lugnare tempo för de flesta av oss. Så även för Förskoleforums redaktion. Under några sommarveckor uppdaterar vi med två artiklar per vecka i stället för varje vardag. Vill du läsa mer får du bästa tipsen här!

Skrivet av
Eva Hansson

Sommaren kan vara ett bra tillfälle att i lugn och ro ta del av sådant du kanske velat, men inte hunnit läsa under våren. Här följer några axplock ur vårens artiklar på Förskoleforum.

Pedagogiska miljöer

 

 

 


Föränderliga lärmiljöer med projicering

Projektorn är ett fantastiskt verktyg för att skapa fascinerande och föränderliga lärmiljöer. Men hur gör man, rent praktiskt, för att få till dessa lockande miljöer?

 

 

 


Kreativt kaos i pinnateljén

På förskolan Väktaren inreder barnen själva sin ateljé. Leran finns alltid framme och pinnarna ligger i högar, redo att byggas med. Rörigt och kladdigt för de vuxna, men barnen älskar det!


Nya arbetssätt

 

 

 


Superkompisar – Kooperativt lärande i förskolan

Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin sociala förmåga och stärka varandra som individer. 

 

 

 


Grej of the Day på Soldalens förskola

Grej of the Day, GOTD, är en metod som fått stor spridning i skolans värld och som nu även nått förskolan. På Soldalens förskola i Ystad har man skapat sin egen variant av GOTD. Här delar de med sig av sina tankar kring hur man kan ”greja” på förskolan och tipsar om hur ni kan komma igång på bästa sätt.


Debatt

 

 

 


Barn som leker krig

Stärk barnens lekkompetens i stället för att förbjuda. När vi förbjuder krigslekar i förskolan kan det öka intresset, men än värre är det att vi stänger en kanal för barnen att uttrycka sig genom inom lekens trygga ram.

 

 

 


Finns det fröknar i förskolan?

Ordet fröken kan vara en het potatis i förskolans värld. Många barn och vårdnadshavare kallar de som jobbar i förskolan för fröken. En del som jobbar i förskolan tycker att det inte spelar så roll, andra ser det som en förlegad titel som inte alls hör hemma i dagens förskola.


Samtalsguide för svåra samtal

 

 

 


Underlag för fortbildning: Utmanande samtal i förskolan

En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.


Forskning

Mie Josefson forskar om en speciell aspekt av förskolläraryrket, nämligen omsorgen. Hon undersöker hur ett synliggörande av omsorgen kan skapa förståelse för hur förskolepedagoger ser och tar ansvar för barnen i förskolan.

Agneta Jonsson har studerat vilka villkor för lärande som förskollärares arbete kan möjliggöra, när läroplaner skapas för barn i åldrarna 1–3 år. Vad innebär det för barns eget aktörskap och vad det kan få för betydelse för barns möjligheter till lärande och utveckling?

Trine Klette vill lära mer om hur de yngsta reagerar på, och anpassar sig, till förskolelivet med dess separationer och återföreningar. 

Hrönn Pálmadóttir har fokuserat på hur barn i åldern 1 till 3 år själva upplever lekstunderna. Hon undersökte hur de agerade gentemot varandra men också hur de bemötte pedagogerna under lek.

Elisabeth Åsén Nordströms forskning handlar om att lära sig att leda professionssamtal byggt på kollegialt lärande.

Lise Roll-Pettersson har gjort studier som tittar på förskolepersonals tilltro till egen pedagogisk förmåga och kunskaper om autism.