Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med...
Artikel
En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som...
Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson...
1 gillar
Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya...
1 gillar
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
1 gillar
Artikel
Vi måste våga säga ja till barnens – i våra ögon – ibland underliga idéer, menar förskolläraren Tove Lundholm. Då förstår barnen att de är viktiga...
1 gillar
Artikel
Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon...
1 gillar
Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
10 gillar
Artikel
Även om vintervindarna fortfarande viner och det kan kännas långt till sol och vår, är det nu hög tid att planera årets odlingsprojekt....
1 gillar
Artikel
Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man...
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
5 gillar
Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska...