Etik och livsfrågor


Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.

Artikel
Magnus Karlsson har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn hanterar moralfrågor. Han fann bland annat att det är tätt knutet till deras sociala...
Kommentera
Artikel
Hur kan teater och drama utveckla barns självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra? Hur tidigt kan man börja? Här får du möta pedagogen...
Kommentera
Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Vissa barn hörs, syns och märks. Andra barn registrerar, tar in och samlar intryck. Minna är mamma till en högkänslig dotter. "Förskolan har betytt...
Kommentera
Artikel
Stärk barnens lekkompetens istället för att förbjuda. När vi förbjuder krigslekar i förskolan kan det öka intresset, men än viktigare är att vi...
Kommentera
12 gillar
Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som...
Kommentera
Artikel
Smultronställets förskola i Kristianstad använder forumteater som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i olika dilemman. Dramapedagogen Magda W...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen...
Kommentera
Artikel
REDE – Respekt Empati Djur Etik – är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Det är ett långsiktigt...
Kommentera
1 gillar
Artikel
De invånare i ett land som saknar papper på sin rätt att bo just där, kallas papperslösa. Papperslösa barn har enligt skollagen rätt att gå i...
Kommentera
Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya...
Kommentera
1 gillar