Etik och livsfrågor


Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.

Artikel
Hör Leif Strandberg tala om konflikter, om att ge sig – och om att bli sams, i ett inslag från P1:s program Tankar för dagen.
Kommentera
Artikel
”Kan inte” är egentligen hur spännande som helst, för då väntar ju ett ”Kan” där borta någonstans, säger Leif Strandberg. Lyssna på honom här!
Kommentera
Artikel
Ska vi uppmuntra barnen att fundera över frågor som varför vi lever, vad vänskap är och vad som händer när man dör? Ja, små barn både kan och vill...
Kommentera
Artikel
Välskrivna böcker med bra illustrationer hjälper oss att prata med barnen om dagens flyktingkatastrofer. I den här bokväskan får du tips om både...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Arnold Gesells utvecklingspsykologi utgör en viktig grund för förskolan. Han förespråkade en antiauktoritär uppfostran och en tro på det naturliga...
Kommentera
Artikel
Lässtunden kan vara så mycket mer än en stunds avkoppling och språkutveckling. Den kan bli ett enkelt och roligt verktyg i att levandegöra...
Kommentera (1)
Artikel
Varje dag pratar förskolans pedagoger med varandra om barn, föräldrar, arbetskamrater och annat. Vad uppfattar barnen av dessa samtal? Vad är okej...
Kommentera
Artikel
Normkreativitet på förskolan handlar om att ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Det är ett verktyg...
Kommentera
Artikel
Barnsyn. Ett vackert begrepp, ett positivt begrepp. Ett viktigt begrepp. Ändå låser barnsyn ofta tankar och begränsar våra handlingar. Vanan hamnar...
Kommentera
Artikel
Tidig förskola av hög kvalitet kan jämna ut skillnader mellan barn från olika socio-ekonomiska grupper. På så sätt kan barnen få mer jämlika...
Kommentera
Artikel
Genuspedagogik är något som intresserar forskaren Klara Dolk. I arbetet med sin doktorsavhandling, undersökte hon de spänningar och konflikter som...
Kommentera
Artikel
Hur bemöter man små barn som bär på svåra minnen och upplevelser? Maria-Pia Gottberg har rest till Afrikas östkust för att stödja pedagoger i arbetet...
Kommentera