Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt...
3 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd,...
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt...
5 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri,...
5 gillar
Artikel
Anette Jahnke är universitetslektor vid Göteborgs universitet och process/projektledare vid forskningsinstitutet Ifous i Stockholm.
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. I denna del får du veta mer om vad lokalisering innebär och...
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar,...
2 gillar
Artikel
Bishops matematiska aktiviteter är nära kopplade till förskolans läroplan. I den här artikelserien går vi igenom dem en efter en och ger en rad...
2 gillar
Artikel
Alla som möter barn i matematiska sammanhang, i förskolan, förskoleklassen eller grundskolan, är matematiklärare, enligt Hanna Palmér. Hon studerar...
2 gillar
Artikel
Hur många liter jordgubbar har vi? Hur hög är midsommarstången? Vilken form har servietterna, och vilken form får de när vi viker dem? Sommarens...
Artikel
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räkna rätt eller rimma rätt? Lurigt värre!
10 gillar
Artikel
Det ramlar in frågor till Leif Strandberg, och denna gång handlar det om matematik och om kraven på att i förskolan jobba ännu mer med matematik och...
1 gillar