Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
En tipsrunda med matematiktema är en rolig aktivitet som passar bra på Förskolans dag, öppet hus eller andra speciella dagar. Här får du förslag på...
2 gillar
Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och...
Artikel
Förskolan har en viktig roll i att ge barnen grundläggande matematisk förståelse. Nu finns det ett nytt sätt: att använda bilder istället för tal....
Artikel
En kyrka full av geometri och symmetri? Ja, matematiken finns överallt runt omkring oss! Följ med till Lunds domkyrka och ”Matte i katedralen”, och...
Artikel
Jämvikt på gungbrädan, Skattjakt, Klappa och räkna, Sagan i cirkeln, Sista paret ut … Här får du förslag på roliga utomhuslekar som stödjer...
Artikel
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några...
3 gillar
Artikel
Att jobba med programmering i förskolan – är det verkligen någon bra idé? Absolut, ni kan tillsammans med barnen lära er att programmera med robot-...
3 gillar
Artikel
Det är viktigt att skapar situationer runt vilka barnen kan tänka och fundera kring problem som har matematiska dimensioner.
Artikel
Här presenteras ett temaarbete som syftar till att göra barnen medvetna om hur en affär fungerar, både ur kundens och affärens perspektiv.
Artikel
Kerstin Bäckman har arbetat som förskollärare sedan mitten av sjuttiotalet och har erfarenhet från arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem....
Artikel
”Att ta på sig matteglasögonen” brukar man prata om – men har ni provat att låta barnen göra det i bokstavlig mening? Skaffa billiga plastglasögon...
Artikel
Oavsett årstid är vardagen full av matematik. Tag vara på den och låt barnen erfara glädjen och spänningen i matematiken på vintern! Här får du tips...
2 gillar