Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Maria Wedar är tillbaka med fler tips om enkla och snabba matematikaktiviteter som kan göras med material som redan finns på förskolan. Aktiviteterna...
Artikel
Bjud in föräldrarna till en matematisk upptäcktsresa med barnen, uppmanar Camilla Björklund. Här visar hon hur ni kan inspirera föräldrarna till att...
Artikel
Läroplanen är mycket tydlig på punkten att matematik ska vara ett innehåll i förskolan. Men diskuterar man i arbetslaget den viktiga frågan varför?...
1 gillar
Artikel
Det finns många fördelar med att träna matematik utomhus, men det blir inte automatiskt bra för att man går ut. Man måste också se till att barnen...
Artikel
Camilla Björklund, välkänd expert på barns matematiska lärande, är forskare i fokus här på Förskoleforum. I den här intervjun möter du henne som både...
Artikel
Är det möjligt att stödja de allra yngsta barnens taluppfattning redan innan de använder räkneord? Hur tar man i så fall tillvara de möjligheter som...
Artikel
Gunnel Janeslätts forskning handlar om barns tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. Hon visar att grunden för tidsuppfattningen läggs i...
Artikel
Att uppmuntra den naturliga känslan för skillnader och likheter är ett viktigt sätt att stödja de små barnens matematiska upptäcktsfärd.
Artikel
I förskolans vardagsrutiner finns outtömliga möjligheter att utmana barns matematiska tänkande under lekfulla former, menar Camilla Björklund. Här...
Artikel
Hör matematikdidaktik hemma på småbarnsavdelningen? Ja, i högsta grad, menar Camilla Björklund. Här förklarar hon varför, i en av flera artiklar...