Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Bornholmsmodellen handlar om att låta barn upptäcka språkets alla delar genom roliga lekar och spel. Härigenom stärks barnens känsla för fonem (...
Artikel
Karlstadmodellen är en språkträning som verkar för rätten att alla barn ska få lära sig, utveckla och använda språk. Vad går denna uppmärksammade...
Artikel
I den sista delen i denna artikelserie rör vi oss mot ett kulturbegrepp som inte är kopplat till det främmande eller annorlunda. Att se kultur som...
Artikel
Veli Tuomela är konsult i språkpedagogik. Han stöttar förskolan och grundskolan i arbetet med att hjälpa barn med två eller fler språk att få en...
2 gillar
Artikel
Även på flerspråkiga förskolor bedöms barnens språkförmåga efter enspråkiga mått. Problem och oklarheter mellan barn och vuxna förklaras alltför lätt...
Artikel
Hur påverkas barns språk av vårt sätt att prata med dem? Vad kan man göra för att stödja språkutvecklingen ytterligare? I den här artikeln lyfter...