Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Även på flerspråkiga förskolor bedöms barnens språkförmåga efter enspråkiga mått. Problem och oklarheter mellan barn och vuxna förklaras alltför lätt...
Kommentera
Artikel
Att lära sig att memorera fakta är inget som utvecklar barns intelligens, menar Ulf Ärnström. Däremot finns det få saker som sätter så pedagogiskt...
Kommentera
Artikel
Var hittar man historier som är bra att berätta, hur minns man dem, hur gör man dem fängslande och hur möter man lyssnarna? Ulf Ärnström ger oss sju...
Kommentera
Artikel
Hur påverkas barns språk av vårt sätt att prata med dem? Vad kan man göra för att stödja språkutvecklingen ytterligare? I den här artikeln lyfter...
Kommentera