Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Forskning tyder på att barn kan lära sig upp till sju, åtta språk flytande före tio års ålder. Men hur är det möjligt? En stark vilja att påverka och...
Artikel
Samling förekommer i de flesta förskolor, men kan ske på mer än ett sätt. Waldorfförskolans samling utgår från två grundteman: träning av...
1 gillar
Artikel
Samlingen är ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma varje barn, och det kan man göra genom att utforska och jämföra barnens namn ur olika aspekter....
Artikel
Alla dessa målarböcker och pysselböcker som översvämmar förskolevärlden. Finns det någon tanke i dem? Ja, faktiskt finns en hel del pedagogiska...
Artikel
Skolinspektionen har granskat hur 42 förskolor och grundskolor arbetar med språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn. Studien pekar på...
Artikel
Clas Rosvall är språkpedagog och en mycket uppskattad författare. Här berättar han om hur han får inspiration till sina underfundiga böcker.
Artikel
Vad ska man göra när barnet inte svarar trots att man själv tecknar och tecknar? Varför är det så viktigt att de andra barnen i gruppen också lär sig...
Artikel
I Grekland görs försök att utveckla tidig läs- och skrivundervisning i övergången från förskola till grundskola. Forskning visar att hindren för...
Artikel
Bornholmsmodellen handlar om att låta barn upptäcka språkets alla delar genom roliga lekar och spel. Härigenom stärks barnens känsla för fonem (...
Artikel
Karlstadmodellen är en språkträning som verkar för rätten att alla barn ska få lära sig, utveckla och använda språk. Vad går denna uppmärksammade...
Artikel
I den sista delen i denna artikelserie rör vi oss mot ett kulturbegrepp som inte är kopplat till det främmande eller annorlunda. Att se kultur som...
Artikel
Veli Tuomela är konsult i språkpedagogik. Han stöttar förskolan och grundskolan i arbetet med att hjälpa barn med två eller fler språk att få en...
2 gillar